ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ธรรมะก่อนนอน เรื่อง เนมิราชชาดก

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

เนมิราชชาดก-เนมิราชชาดก มีข้อคิดและคติสอนใจดังนี้ การหมั่นรักษาความดี การประพฤติชอบอย่างตั้งใจและมุ่งมั่น ทำความดีย่อมได้ดี ประพฤติชั่วย่อมได้ผลชั่วตอบแทน