ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: กาลครั้งหนึ่ง...เมืองไทย บางระจัน

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

วีรชนผู้กล้าหาญ
ร่วมกันต่อต้านข้าศึก จนกองทัพพม่าแตกพ่ายไปถึงเจ็ดครั้ง
เมื่อข้าศึกบุกเข้ามารุกราน ๑๑ ชาวบ้านผู้กล้าหาญ
นายแท่น นายดอก นายอิน นายเมือง ขุนสรรค์ พันเรือง นายทองแสงใหญ่
นายโชติ นางทองเหม็นถือขวานขี่ควาย นายจันทร์หนวดเขี้ยว และนายทองแก้ว
ได้นิมนต์พระอาจารย์โชติ เกจิอาจารย์มาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
รวมใจกันตั้งค่ายล้อมหมู่บ้านบางระจัน จัดกำลังคนเฝ้าระวัง
หวังต่อต้านกองทัพพม่ามิให้ตีฝ่าด่านเข้ามาได้
ด้วยกำลังคนอันน้อยนิด แต่ทว่า… มีความสามัคคี
ร่วมใจกันต่อตีข้าศึกจนแตกพ่ายกลับไปถึงเจ็ดครั้ง
และนี่คือ วีรกรรมอันหาญกล้าของชาวบ้าน บางระจัน