ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: อุษาคเนย์ ประวัติศาสตร์ "อาเซียน" ฉบับประชาชน

ผู้แต่ง: เริงวุฒิ  มิตรสุริยะ

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

“อุษาคเนย์” ประวัติศาสตร์อาเซียน ฉบับประชาชน เล่มนี้ให้ความสนใจและความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของชาติต่างๆ ภูมิภาคแห่งนี้ โดยจะเริ่มแสดงภาพให้เห็นตั้งแต่การดำรงอยู่ของ “คน” ในยุคโบราณกระทั่งถึงสถาพการณ์ทางการเมืองการปกครองของชาติต่างๆ จนถึงปัจจุบัน