ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: วรรณคดีก่อนนอน ศรีธนญชัย

ผู้แต่ง: สกายบุ๊กส์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

หมวดหลัก: วรรณกรรมไทย

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

พบกับวรรณคดีก่อนนอนแสนสนุก นอกจากจะได้สาระความรู้จากบทประพันธ์แล้ว ยังมีเทคนิคบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ เช่น ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ โดยแต่ละเรื่องจะมีพี่หนุมานเป็นสัญลักษณ์ในการนำเสนอความรู้เชิงบูรณาการ ซึ่งเป็นเทคนิคสำหรับคุณพ่อคุณแม่ให้ถามลูกน้อยของคุณเพื่อสานสัมพันธ์ สร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ลูกน้อยจากคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดี